Klik hier voor een
gratis abonnement op Golflengte.
Klik hier voor voorgaande edities.
 
Klik hier om deze editie van Golflengte door te zenden naar vrienden of collega's, zodat ook zij zich kunnen aanmelden voor een gratis abonnement.
Golflengte nummer 6, 2011
Remoz
Fotowedstrijd 'Water in de tuin'
Foto 1000 meter
Raveel
Waarom toch BUGA
De essentie van bos en bosbeheer
PlattelandsParlement

Remoz

We hebben er een vijfde seizoen bij. Tussen de warme lente en de hete zomer. De remoz. Nat, natter, heel nat, niet warm maar ook niet koud, donker, vooral donker. Mensen proberen te doen alsof het niet regent, alsof het niet donker is. Ze zetten de tent op, gaan naar het strand, kopen een nieuw barbecue apparaat. Het helpt niet, het regent. De Tour de France rijdt drie weken lang. Regen. Het Festival van Venetië begint. Bijna overstroming. Campings weggespoeld, verzopen oogsten. Niets helpt. Het is de tijd van de reis- en annuleringsverzekeringen. Het is tijd voor museumbezoek, want wat moet je anders. Het is remoz. Spreek maar eens hardop uit, er is toch niemand achter u in de kamer. Re-moz. Kort. Zoals Contadot spreekt. Rrrèmohzz. Maar dan ineens is het zomer, de volgende dag gewoon. Beau et chaud. Ensoleillé. Hittegolf, tropenrooster. We hebben nog alle tijd blijkt ineens, zoals in een boek van Thomas Mann. Op zoek dus naar activiteiten en nieuws. Leve de zomer.

Fotowedstrijd 'Water in de tuin'

Wat leent er zich beter om te fotograferen dan de zomer, met regen of niet. Ook dit jaar is er weer een fotowedstrijd van het tijdschrift Tuin&Landschap. Het thema is Water in de tuin. De jury is niet cynisch, het thema stond al langer vast. Regenwateropvang, regentonnen, vijvers, sproei-installaties, alles mag.
De enige vereiste is wel dat de foto’s minimaal 300 dpi zijn bij een formaat van 20 x 15 cm en vergezeld gaan van een korte toelichting op de foto (wat, waar, wanneer, wie, waarom).
Mail uw inzending(en) uiterlijk 1 november naar tuinenlandschap@hortipoint.nl met vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de maker. Iedereen mag aan de wedstrijd deelnemen, uitgezonderd professionele fotografen.
De drie mooiste foto’s krijgen een plaats in het kerstnummer van Tuin&Landschap, hetgeen in de buurt komt van eeuwige roem onder alle collegae. Een selectie van de overige inzendingen zal op de website te zien zijn. Op de foto een weerspiegeling van pijlkruid aan een vijverrand. Zoiets dus, maar niet deze.

Foto 1000 meter

Nog meer fotonieuws. In Zwitserland (waar u toch heen wilde) is er in het kleine dorpje Rossinière in de Voor-Alpen een bijzondere fototentoonstelling. Tien exposities van 40 kunstenaars met foto’s die op een hoogte van +1.000 meter genomen zijn. Zo heet dan ook de manifestatie, u snapt het meteen. Maar dan in het Frans, kijk maar op www.plus1000.ch, waar u ook alles in het Engels kunt lezen. Rossinière is een artistiek dorpje met bijzondere châlet-architectuur (zie foto), ergens tussen Montreux en Château d’Oex. Maar daar is geen weg want er is geen dal, dus u moet omrijden langs Bulle en Gruyères (van de kaas ja, mooi versterkt stadje, ook leuk voor de foto’s maar geen 1.000 meter, slechts 810), of via Aigle (ook al mooi) en Les Mosses (onbeschrijfelijk mooi), via het Bois de Marmottex. Enfin u kunt er heel wat doen, dat is duidelijk. Er is heel concreet werk, maar ook kunstzinniger foto’s of zelfs gemanipuleerde foto’s die weer tot L’art pour l’art beelden leiden. Heel boeiend. Kijk op de uitgebreide website want er zijn diverse activiteiten, lezingen, ontmoetingen en zo verder. En laat het u inspireren want de organisatie heeft laten weten dat ze vanaf nu elke twee jaar met een nieuwe editie komen.

Raveel

Geen foto’s maar schilderijen, toch even sterke belden (verschrikkelijk mooi) zijn er te zien op de tentoonstelling Raveel ontmoet Permeke in Jabbeke. Roger Raveel is deze maand 90 jaar geworden. In het Permeke-museum – de plannen van het huis werden door hem zelf getekend, samen met zijn vriend de architect Pierre Vandevoort – loopt een tentoonstelling ter gelegenheid daarvan.
Bezoekers krijgen er tot en met 6 november de gelegenheid de confrontatie te aanschouwen tussen Roger Raveel en zijn voorganger Constant Permeke. Deze twee Vlaamse artistieke grootheden hebben veel meer gemeen dan op het eerste gezicht vermoed kan worden.
Toppers op de tentoonstelling zijn ongetwijfeld de tekeningen die Raveel in 2009 maakte voor Een nieuw requiem, een hertaling van de dodenmis van Mozart.
Op de tentoonstelling hangen, naast schilderijen van Permeke heel wat tekeningen, die verbanden leggen tussen de twee kunstenaars die elk voor hun generatie creatieve boegbeelden waren.
Het Museum Constant Permeke is ondergebracht in het huis ‘De Vier Winden’, dat in 1929 door Constant Permeke zelf werd gebouwd, die er verbleef tot aan zijn dood in 1952. Acht jaar later werd het door de Provincie West-Vlaanderen aangekocht en heringericht als herdenkingsmuseum. Daardoor bleef een belangrijk gedeelte van het werk van Permeke bij elkaar. Zijn ateliers en zijn woonvertrekken zijn nu gratis toegankelijk voor het publiek. Snel naar de Gistelsesteenweg 341 te 8490 Jabbeke. U hoeft +32 50 81 12 88 niet te bellen dat u er aan komt, plaats genoeg.

Waarom toch BUGA

Waarom toch schrijft de Nederlandse pers vrij negatief over de Duitse BUGA, de Bundesgartenschau. Er is teveel dit, er is te weinig dat. Is het jalousie over het grote succes? Naar het schijnt moet binnenkort de 2 miljoenste bezoeker begroet worden en dat op minder dan vier maanden tijd en veel regen.
Nou geloven wij hier op de redactie ook niet dat al hetgeen waar veel mensen naar toe gaan automatisch goed is. Maar wel dat iets wat werkelijk goed is, veel mensen aantrekt.
Het is voor elke ontwerper van welke buitenruimte dan ook, goed om de BUGA manifestatie te bestuderen, na te gaan hoe het is opgebouwd, te analyseren met welke middelen dat is bereikt. In Koblenz is het ‘tuingevoel’ in elk geval duidelijk goed geraakt en vormgegeven en dat dan over meer dan enkel bloemetjes en plantjes. Het gaat over schaal, verbondenheid, herkenning.
De Nederlandse zusterorganisatie Floriade 2012 die volgend jaar vanaf 15 april te Venlo zal plaatsvinden, heeft haar Duitse collegae laatst uitgenodigd voor een podiumdiscussie over de meerwaarde van dergelijke manifestaties voor de regio. Op het podium hadden plaats genomen de heer Paul Beck, directeur van Floriade 2012 en tevens de gastheer van  de avond, de heer Hanspeter Faas, sinds 2006 directeur van BUGA Koblenz en al dertig jaar betrokken bij diverse Gartenschauen, de heer Jochen Sandner, directeur van de algemene BUGA vereniging Duitsland en de heer Axel Biermann, sinds 2008 leidinggevende van Ruhr Tourismus en betrokken bij RURH 2010 Culturele Hoofdstad Europa. Onder leiding van moderator Valeria Risi, journaliste en presentatrice bij o.a. Arte en ZDF ging dit kwartet de discussie aan. Een discussie die zich zal kenmerken door grote overeenstemming.
Wat opvalt bij de Duitse organisaties is dat zij hebben geconstateerd dat er bij de bevolking een veel grotere verbondenheid ontstaat na dergelijke grote manifestaties, indien ze daadwerkelijk verankerd zijn in de stad. Dat mensen zich erin herkennen en er zich mee willen uiten. De mensen hebben daarna een collectieve herinnering, zoals met de picknick tijdens RURH 2010, waarbij zestig kilometer snelweg werd afgezet en drie miljoen mensen tegelijk hebben gepicknickt. Dat is uniek en positief.

De essentie van bos en bosbeheer

Simon Klingen geeft een cursus, dat doet hij al ruim 30 jaar. Aan bosprofessionals. Hij beheert zelf 4200 ha bos, deels in stedelijke context, en weet dus waar hij over praat. Nu heeft hij een cursus opgezet voor professionals zonder bosachtergrond. Want, zo redeneert hij, als landschapsarchitect of cultuurhistoricus komt men in het werk bos tegen. Bos in een nieuw ontwerp of in restauratie of reconstructie van een historisch park. Men ontbeert gedegen kennis over bos en bosbeheer. Vanuit het ontwerp kan de ontwerper ideaalbeelden hebben, maar zijn die realistisch? Gaan die lanen nog lang mee en is inboeten wel zinvol? Is bos altijd een dichte, donkere massa, of zijn er ook transparantere typen te ontwikkelen? Hoe ontwikkelt bos en zijn interne structuur zich in de loop der tijd? Hoe kunnen ecologische principes ruimte krijgen in het ontwerp? Welke bostypes zijn zowel ecologisch als cultuurhistorisch interessant? En vooral, hoe is het bos in het ontwerp duurzaam te beheren?
Die vragen hebben geleid tot een tweedaagse cursus. In het programma van deze bijscholing ligt de nadruk op bos en bosbeheer, maar is er ook aandacht voor individuele bomen en lanen.
Overdag is men in de bossen en parken op de Utrechtse Heuvelrug. Uiteenlopende bostypen worden geanalyseerd en mogelijke maatregelen worden besproken. In het avondprogramma (binnen) is er aandacht voor bos en beheer in het ontwerp.
Dit alles op  25 en 26 augustus 2011 in Doorn in het conferentiecentrum Kaap Doorn. De prijs is 680 euro exclusief BTW en verblijfkosten. Voor nadere informatie en aanmelden: mooier@bos.nl.

PlattelandsParlement

En dan alvast om te noteren in de agenda. Waar is die ook al weer? Nog op kantoor? Op 12 november 2011 vindt voor de vierde maal het PlattelandsParlement plaats, in het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Op het PlattelandsParlement geven plattelandsbewoners een direct signaal aan de aanwezige Tweede Kamerleden over wat er leeft op het platteland.
Drie thema’s staan dit jaar centraal: krimp, burgerparticipatie en lokale duurzame energie. Drie werkgroepen van experts en bestuurders werken de thema’s uit. Voorafgaand aan het PlattelandsParlement formuleren zij adviezen aan de Tweede Kamer, die zij op 12 november zullen presenteren. Deze adviezen vormen daarmee het uitgangspunt voor de discussiegroepen en debat met de aanwezige politici.
In diverse debatronden kunnen de deelnemers met elkaar en politici in gesprek over de drie hoofdthema’s. Verder zijn er discussiegroepen over onder meer steun voor vrijwilligers, jongeren betrekken bij dorpsontwikkeling, de rol van woningcorporaties op het platteland, natuurbeheer en participatie en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Het nationale PlattelandsParlement is geen formeel parlement, maar een directe dialoog tussen plattelandsbewoners en politici. Het PlattelandsParlement is daarmee een actieve lobby ten gunste van het platteland, gericht op beïnvloeding van beleid en politiek. Daarnaast wil het PlattelandsParlement uitwisseling tussen overheden en burgers bevorderen om krachten te bundelen en samenwerking te stimuleren tussen plattelandsbetrokkenen die elkaar in de praktijk misschien niet zo snel tegenkomen. Het PlattelandsParlement wordt georganiseerd door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij en Netwerk Platteland. Meer informatie vindt u op www.plattelandsparlement.nl.

© 2011   Copyright Michel Lafaille, Tiel - Alle rechten voorbehouden  
Colofon   Golflengte is een tweewekelijkse uitgave van Michel Lafaille, met eigen redactie en fotografie. Technische verzorging door Evert van Engelenhoven.
U kunt zich gratis abonneren (of uw e-mailadres wijzigen) door hier te klikken.
Dit bericht is verzonden aan [email]